Zaznacz stronę

Portal informacyjny dla podwykonawców zainteresowanych współpracą na terenie Niemiec przy budowie sieci FTTH.

W związku z dużym zainteresowaniem współpracą z nami przy budowie sieci światłowodowych na terenie Republiki Federalnej Niemiec uruchomiliśmy portal informacyjny, na którym znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz pakiet podstawowych informacji niezbędnych do podjęcia prac. Prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej, staraliśmy w sposób jasny i klarowny wyjaśnić wszelkie nurtujące Państwa kwestie.

NA JAKI OKRES PLANOWANE SĄ ZLECENIA?

Podejmując współpracę ze grupą BEGREIFEN możecie liczyć Państwo na stały dostęp do zleceń do roku 2025 dzięki podpisanej przez CDU i SPD w 2018 roku umowie koalicyjnej, która zakłada, że do 2025 r. cała Republika Federalna Niemiec znajdzie się w zasięgu gigabitowej infrastruktury dostępowej do Internetu. Partie tworzące koalicyjny niemiecki rząd zawarłyumowę tworzącą specjalny fundusz o wartości 12 mld euro na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i cyfryzację kraju.

Jak zapisano w umowie koalicyjnej, celem jest wybudowanie infrastruktury światłowodowej w każdym regionie, w każdej gminie na terenie Niemiec, dodatkowo w światłowodowe łącza dostępowe mają być zaopatrzone szkoły, parki przemysłowe, instytucjach socjalnych sektora publicznego i szpitalach. Obecnie tylko jedynie 7,1 % gospodarstw domowych jest w zasięgu łączy FTTH, stąd determinacja niemieckiego rządu i ogromne środki przeznaczone na budowę sieci światłowodowych. Gdy budowa sieci się zakończy, każdy Niemiec będzie mógł zaskarżyć brak dostępu do szybkiej sieci, stąd motywacja rządowych agencji jest bardzo duża.

BRAK DOŚWIADCZENIA NIE JEST PRZESZKODĄ

Szanowni Państwo, brak doświadczenia nie jest przeszkodą, jeśli nie posiadacie Państwo doświadczenia, proszę zaznaczyć to w formularzu, a na nasi koordynatorzy przez pierwszy tydzień będą nadzorować Państwa pracę przez kilka godzin dziennie, przekazując niezbędną wiedzę i doświadczenie. Budowa sieci FTTH jest niesamowicie prosta, lecz konieczne jest dobre przeszkolenie na początku.

OZNAKOWANIE

Prawidłowe zabezpieczenie robót opisane w Regelplanie (jeśli nigdy nie pracowaliście Państwo na terenie Niemiec, poproście o przesłanie wytycznych na adres e-mail) nie różni się niczym od zabezpieczenia w Polsce – poza kilkoma wyjątkami.

Zapory i sierżanty – identyczne jak w Polsce

Znaki drogowe (roboty drogowe, ograniczenia prędkości) są inne, należy je nabyć w Niemczech –  koszt zakupu kompletu znaków około 150 euro (uwaga – nie dotyczy brygad wykonujących przyłącza domowe).

%

Procent gospodarstw niemieckich w zasięgu FTTH

Kwota funduszu na rozwój infrastruktury FTTH

Termin ukończenia prac w Niemczech


ODPOWIEDNIE ZAOPATRZENIE W SPRZĘT

Grupa Begreifen przydziela prace tak, by każda ekipa, nawet ta najsłabiej zaopatrzona w sprzęt, otrzymała satysfakcjonujące zlecenia. Jeżeli posiadacie Państwo jedną koparkę, bądź tylko jednego kreta, to nasi koordynatorzy tak dobiorą odcinki, aby optymalnie wykorzystać Państwa możliwości i zapewnić możliwość osiągania wyników gwarantujących finansową satysfakcję.

W JAKIM CZASIE MOGĘ WYROBIĆ NIEZBĘDNE DOKUMENTY?

Proszę pamiętać, że sytuacja, gdy podejmuje się pierwszą pracę na terenie UE dotyczyła kiedyś wszystkich, którzy zdecydowali się na ten krok. Przy odpowiednim zaangażowaniu możecie Państwo wyrobić niezbędne dokumenty do 3 dni roboczych (przykładowo zgłoszenie w ZOLL dokonuje się w 1 dzień, w ZUS wnioski o wydanie A1 uprawniają już do podjęcia prac). Specjaliści grupy Begreifen służą oczywiście pomocą na każdym etapie dopełniania formalności. Obsługą prawną naszych podwykonawców zajmują się dwie kancelarie – polska i niemiecka.


Liczba potrzebnych ekip przyłączeniowych

Liczba potrzebnych ekip na sieci

Liczba osób w brygadzie przyłączeniowej

Liczba osób w brygadzie na sieci

Cenniki dla Deutsche Telekom:

Cena podzielona jest na dwie składowe: wykonywanie przyłącza na terenie prywatnym oraz państwowym.

Przykład: przyłącze domowe ma 20 m licząc od domu klienta do granicy działki oraz 12 m  (w tym 4 m gruntu niezwiązanego oraz 8 m przebicia pod drogą) od granicy działki do magistrali, gdzie należy wpiąć się do pakietu.

Jak obliczyć wynagrodzenie za wykonanie takiego przyłącza?
Wprowadzenie mikrorurki do klienta w gruncie związanym = 220 euro
+ Każdy metr przyłącza na terenie prywatnym klienta, wykonany dowolną technologią
wykop, kret = 20 m x 25 euro = 500 euro
+ Każdy metr doprowadzenia mikrorurki, licząc od granicy działki (wykonany w gruncie państwowym)
4 m x 10 euro ( pozycja nr 1) = 40 euro
oraz 8 m x 25 euro ( pozycja nr 5) = 200 euro
SUMA= 960 euro

Oczywiście jeśli przyłącze wykonywane jest w gruncie niezwiązanym, należy wziąć pod uwagę odpowiednie pozycje z cennika. Pamiętajmy, że sami wybieramy trasę, którą doprowadzamy mikrorurkę do klienta.

Cenniki dla Powiatów/Operatorów:

Drugi rodzaj cenników zawiera pozycje zryczałtowane, czyli od wpięcia do pakietu do wprowadzenia mikrurki do budynku, bez podziału na składowe gruntu prywatnego czy państwowego. W tych rodzajach cenników zleceniodawcy nie interesuje,  za pomocą jakiej technologii wykonywaliśmy przyłącze oraz ile miało metrów. Ponieważ sami wybieramy trasę wykonania przyłącza, często wykonujemy je przy zastosowaniu najkrótszej trasy w gruncie niezwiązanym – stawki zostały wyszczególnione w pozycjach Ryczałt.

Niebywałe zalety tej metody rozliczeniowej to: możliwość doboru technologii wykonywania przyłącza w odniesieniu do posiadanego sprzętu, a także możliwość wyboru najkrótszej trasy bez konieczności wytyczania trasy w sposób najkorzystniejszy (najdłuższy) przy rozliczeniu za każdy metr.

Przykład:
przyłącze domowe: od miejsca wpięcia w pakiet do miejsca wprowadzenia mikrorurki do klienta wynosi 6 m (pakiet prowadzony zawsze jest stroną ulicy gdzie jest większe zagospodarowanie terenu, co oznacza, że większość przyłączy jest dużo krótsza, gdyż nie wymaga przebicia przez ulicę).
Stawka = 340 euro


POZOSTAŁE ZADAWANE PYTANIA:


WYKOP W ASFALCIE:

Dopuszczamy dwie możliwości współpracy:

Z ODTWARZANIEM NAWIERZCHNI
Podwykonawca podejmuje się demontażu nawierzchni asfaltowej, wykopu etc., a następnie odtworzenia nawierzchni wraz z utylizacja urobku.

BEZ ODTWARZANIA NAWIERZCHNI
Po stornie podwykonawcy leży jedynie wykop, a także wycięcie asfaltu wraz z odwiezieniem urobku na plac składowy.

METODY ROZLICZEŃ (SKONTO, TERMINY PŁATNOŚCI, GWARANCJA)

Skonto = standardowo na każdym z kontraktów termin płatności wynosi 31 dni, przyśpieszenie tego terminu czyli wewnętrzny faktoring, obarczone jest opłatą wynoszącą od 2,5 do 5 procent wartości FV.

Gwarancja = od podanych cen należy odliczyć wartość gwarancji wynoszącej do 2,5 do 5 procent FV, gwarancja zwalniana jest po 60 miesiącach, istnieje możliwość zamrożenia połowy wartości gwarancji z niemieckiej polisy ubezpieczeniowej.

PO CZYJEJ STRONIE LEŻY ZAKUP MATERIAŁU?

W podanych cennikach stawki dotyczą robocizny, oprócz niektórych pozycji związanych z asfaltem, tutaj w większości koszt zakupu asfaltu, jego utylizacji leży po stronie podwykonawcy, niemniej jednak istnieje możliwość, aby grupa Begreifen, szanując finanse podwykonawców, wyłożyła środki potrzebne na ten cel i odliczyła je od FV.

Jeśli jesteś zainteresowany - wypełnij formularz.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zostanie Państwu nadany indywidualny numer ewidencyjny. W ciągu najpóźniej 24h skontaktujemy się z Państwem w celu zawarcia umowy i ustalenia szczegółów rozpoczęcia prac na terenie Niemiec.

Nawet jeśli macie Państwo jeszcze dodatkowe pytania, to zachęcamy do wypełnienia formularza – dzięki niemu łatwiej możemy Państwu doradzić i pomóc w wyborze formy współpracy z nami przy budowie światłowodów w Niemczech.

Bu przejść do formularza kliknij poniżej:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania / wątpliwości zapraszamy do kontaktu:


Informacje techniczne i technologia wykonania:

inż. MARCIN SZEWCZYK

+48 533 380 999
marcin.szewczyk@begreifen.pl